A színek jelentése

2021.08.27

Minden szín másként hat ránk. Telítettségüktől, tónusuktól, árnyalatuktól függően mind az alapszínek mind a kiegészítő, komplementer színek másképp hathatnak ránk. Érzékelésüktől függetlenül a színek szimbolikus jelentése kultúránként eltérő lehet, ránk gyakorolt pszichikai és élettani hatása azonban a kutatások szerint nagyon is egységesnek és egyértelműnek mutatkozik.

A kedvelt, előnyben részesített színek alapján az adott egyén személyiségjegyeire is lehet következtetni (színasszociáció).

A színek erős érzelmi-indulati provokáló jelleggel bírnak, így egy-egy színre adott válaszreakció akár tudatosan vagy tudattalanul, de mindig érzelmileg telített. A csakrák is mind saját színnel bírnak.

A színek és a színek által közvetített energiák tehát befolyással vannak az ember lelki-, pszichikai állapotára és személyiségjegyeire.

Elmondhatjuk, hogy minden színnek van pozitív és negatív szimbolikája is. Hatásuk, és az általuk felébresztett érzelmek függenek az adott szín árnyalatától, és persze nagyban személyiségünktől, hangulatunktól is.

A tiszta színek háromszöge: a piros, a sárga és a kék, melyekből az összes többi szín kikeverhető. Ha a színeket egyenlő arányban keverjük, létrehozzuk a kevert színek első rendjét: a vörös és a kék adja a lilát, a kék és a sárga a zöldet, a sárga és a vörös a narancssárgát. Így jön létre a Goethe-féle 6-részes színkör. Az egymással szemben elhelyezkedő színek a komplementer (kiegészítő) színek, ellenkező hatásúak.

Harmadlagos színeket úgy kapunk, hogy a másodlagos színek mindegyikét összekeverjük a szomszédos alapszínnel. Az arany, korall, olajzöld, türkiz, királykék, magenta egészíti ki a 12 részes színkört. Megemlítendő még a rózsaszín, mint a vörös halványabb, tisztább változata; a fehér, a visszavert fény; a fekete, az elnyelt fény; a barna földies és végül a szürke semleges szín.

ARANY

Az arany szimbolikusan a változás, az átalakulás, valamint a bölcsesség és gazdagság színe.

Misztikus értelemben Salamon bölcsességét jelképezi, így a nehezen elérhető tudás és a felismerés, megvilágosodás bölcsességének energiáit hordozza.

Az arany színek kedvelői a kényelemre és az állandóságra törekednek, nem vetik meg a minőségi élvezeteket.

Ez a szín felhívja figyelmünket arra, hogy tanulnunk kell hibáinkból, hiszen aki nem rendelkezik elegendő tudással, bölcsességgel ahhoz, hogy felismerje tévedései következményeit, újra és újra el fogja követni ugyanazt a hibát. A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe. Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.

BARNA

A természetben, az állatvilágban az egyik leggyakoribb szín. Harmóniát teremt családunkban, otthonunkban, az anyagi létben, a test szükségleteiben, egészségi állapotunkban. Biztonságot adó, megnyugtató, a természetességet szimbolizálja.

Ha e szín kedvelője vagy, nagy valószínűséggel szereted az állatokat. A barna meleg szín, amely biztonságot, nyugalmat sugároz. Ha ez a kedvenc színed, realista gondolkodásmód és nagyfokú igazságérzet jellemez téged, olykor viszont hajlamos vagy a bátortalanságra, a határozatlanságra.

A barna színhez való erős vonzódás gyakran azt jelzi, hogy az egyén bizonytalan, alacsony az önbecsülése, fél tehetségének teljes kibontakoztatásától, a megrekedtség érzése veszi hatalmába. Hiányzik a biztonság, a szilárdság, a megbízhatóság és az önuralom az életéből. A gyökerek, a család és az otthon vágyát jelzi.

A barna szimbolizálja a nyugodtságot, mélységet, természetességet, gazdagságot, stabilitást, hagyományokat, földhözragadtságot és az ehhez kapcsolódó képzettársításokat, de a durvaság, modortalanság, unalom, szenny, szegénység és piszok jelképe is.

EZÜST

Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára. Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak. Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejutat "ezüstfolyónak" nevezték. A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.

Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.

FEHÉR

A fehér és a tiszta fény egyenlő mértékben tartalmazza a spektrum minden színét, a különbség az, hogy a fehér a visszavert ragyogás, a tiszta az átlátszó fényforrás. Tiszta értelem és érthetőség. Megvilágosodás, megtisztulás.

Minden érzelem felerősödését, a szenvedést és a szenvedés megértését, a visszafojtott könnyeket jelképezi. A szín segítségével, akár a könnyek által, megtisztulhatunk. A túl sok fehér gátat vet gondolataink szabad áramlásának, ürességérzetet és frusztrációt okozhat.

Súlytalanságot, érinthetetlenséget, ünnepiességet sugall. Mint szín elég "frissítően steril". Lehet erőteljes, fényes, vagy semleges, ami segít a mellé társított szín vagy színek hatását erősíteni.

Az a személy, aki gyakran visel fehéret, egyszerű, egyenes, hűséges, erkölcsös, alapvetően jó szándékú, de élete minden területén tökéletességre törekvő ember, magában a sok fehér azonban elkülönülést, lelki kiüresedést okozhat, a tudatban indokolatlan félelmeket generálhat.

Távolinak tűnő szín. Hideget, telet, semlegességet, de reményt, könnyedséget, házasságot is jelent. A tisztaság, az ártatlanság, az erényesség szimbóluma, amelyben a színskála összes színe benne foglaltatik. Tiszta érzelmeket, őszinteséget közvetít.

Ha a fehér a kedvenc színed, akkor őszinte, jószívű ember vagy, ám talán kissé önállótlan, nehezen viseled, ha egyedül kell feltalálnod magad. A fehér szín kedvelői gyakran maximalisták és rendmániások.

FEKETE

Minden élet a sötétségben kezdődik és ott is fejeződik be, ez a halál és az élet végtelen köre, a halál és az újjászületés folytonossága.

Fegyelmezett, független, befolyásolhatatlan, erőt, méltóságot sugárzó személyt jelképez.

Negatív jelentése: szomorúság, lemondás, passzivitás, veszteség, depresszió. Olyan helyzetekben kívánjuk ezt a színt, amikor csalódottak, csüggedtek, fáradtak, kimerültek vagyunk. Segítségével csökkenthetjük fájdalmainkat, állóképességre, kitartásra és szilárdságra ösztönöz bennünket.

Erőt, tiszteletet, komolyságot sugároz ugyanakkor az ismeretlent, rejtélyt is társítjuk hozzá. A sötét kitágítja a pupillát, a fekete pedig nyugtatja a szemet, így hatása ideglecsendesítő, segíti az elmélyülést, befelé fordulást.

Azonban a fekete egy igen erőteljes szín, azok, akik ezt a színt részesítik előnyben gyakran visszahúzódók, magányosak és nem találják helyüket a világban.

A túl sok fekete lehangolhat, érzelmileg passzívvá tehet, általános pszichikai fásultságot, negativitást okozhat. Az elegancia, de a depresszió és a gyász színe is.

Divatos szín az öltözködésben, mert karcsúsít és eleganciát kölcsönöz, de tanácsos más színekkel kombinálni, hogy ne keltsünk túlzottan komor hatást vele.

A legsötétebb szín. A nyugati kultúrában a halál és a gyász színe. Szimbolizálja az intellektust, de a lázadó fiatalok, szélsőséges irányzatok is sokszor választották színüknek.

Jó adag misztikum, spiritualitás is társult hozzá az évek során. Jelképe még a hiány, modernség, hatalom, kifinomultság, formalitás, elegancia, jómódúság, titokzatosság, gonoszság, félelem, üresség, sötétség, komolyság, hagyománytisztelet, anarchizmus, egység, szomorúság, igényesség jelentéstartalmaknak is.

HALVÁNYLILA

A varázslatot, a túlvilágit, és a fenséges, de érinthetetlen, tisztelettel övezett királyit jelképezi.

HALVÁNY RÓZSASZÍN

A halvány rózsaszín a tavasz szimbóluma, de a gyermeki, az egészséges, nőies dolgok, a szerelem, romantika, élvezet, házasság és az ártatlanság jelképe is.

KÉK

A kék a lelki béke és a spirituális fejlődés színe. A hit szimbóluma. Olyan női tulajdonságok hordozója, mint az anyai részvét, az önfeláldozás, a hűség és a kifogyhatatlan szeretet.

A kéket szerető emberek kiegyensúlyozottak, komolyak; világos, őszinte kinyilatkozásokat tesznek baráti és emberi kapcsolataikban. Jó tanulási képességekkel, élénk képzelőerővel, jó ítélőképességgel rendelkeznek. Általában távolságtartóak, belső megérzéseikre hallgatnak, bölcsek, együttérzőek, diplomatikusak.

A kék szín elutasítása jelenthet belső nyugtalanságot, kapcsolatteremtési képtelenséget hatalmi ideákkal, mint tanár, doktor, hivatalnok, apa, anya, női és férfi szerep. A sok kék szomorúvá, magányossá, zárkózottá, félénkké, depresszióssá tehet.

Képileg gyakran a végtelen tengerrel társítjuk, mert nyugodtságot sugároz. Az ölelő éjszaka, óvó védelem és ugyanakkor az eljövendő vég színe is.

Bolygónk, a Föld színe is kék.

KIRÁLYKÉK (indigókék)

Szimbolikus jelentése: intuíció, bölcsesség, életfilozófia. A harmadik szem csakra, a sors- és világformáló energiák kiindulópontja. Mély meditáció, inkarnációkkal való kapcsolat lehetősége.

Érzelmi jelentése: külvilággal való kapcsolat, gondolkodás, beleérzés, határozott döntéshozatal, világos helyzetfelismerés.

A királykék a kék mélyebb változata, ezért a hatósággal, hatalommal való még mélyebb konfliktust hozza fel.

A szín szeretete intuitív, érzékeny, befelé forduló, szellemi-lelki síkon sebezhető embert mutat.

A szín elutasítása távolságtartóvá tehet. Hiánya függőséghez vezet, érzékeken keresztül való menekülésbe, pótcselekvésekbe.

Túl sok királykék nagyon nagy érzékenységre utal, amit, ha nem megfelelően kezelünk, zárkózottsághoz, álomvilágba forduláshoz vezethet.

KORALL

Szeretet, empátia, önmagunk szeretete. Jó függőségi viszony kialakulása, a függetlenség megmaradásával. A tenger koralljai is így élnek: együtt, de külön. A korall személynek nagyon jó érzéke van a közösség és a kölcsönös kapcsolódás iránt (a korall ásványként tükrözi ezt úgy, hogy elveszti a színét, ha eltávolítják abból a környezetből, amelyben nőtt).

Segít a rossz kapcsolatok, félelmek elengedésében, a viszonzatlan szerelem, szeretet feldolgozásában, feladataink, életterhünk szeretetteljes elfogadásában. A boldog szerelem színe.

LILA

A lila a spirituális út, az elengedés és a gyógyító erők színe. Segíti az átalakulási folyamatokat, hatástalanítja az ártó energiákat. A királyok és az erőteljes felsőbb energiák színe, a titkok, a varázslatok szimbóluma.

A gyógyításra, szolgálatra, vezeklésre született emberek színe. A magasabb szellemi beállítottságúak, spirituális vonzódásúak, a felszabadult, megvilágosodott emberek szeretik.

A sárga, a tudás ellenpólusaként a lila a tudatalatti, a titkok színe.

Önállóság, lelkünk női (kék) és férfi (piros) oldalának egyensúlyba hozása, gondolati megtisztulás a jobb és bal agyfélteke kiegyenlítődése által. A lila szín elfogadása, szeretete segíti a szellemi ébredést, a spirituális fejlődést és felszabadulást, az élet értelmének felismerését. Viselője izgalmas, kreatív, összetett személyiség, mély érzelmekkel, akire jellemző az intuíció alapján cselekvés és a magas intelligencia.

Elutasítása a szellemi tapasztalatoktól való félelmeket jelenti, nagyképűséget, ellentmondásosságot, magányt, szenvedést takar.

Negatívumuk lehet a túlzott felsőbbrendűség érzet és a hatalomvágy. A szellemiség, spiritualizmus színe.

MAGENTA

A vörös és a lila szín keveréke, azaz a szivárvány, a fényspektrum két vége; a legrövidebb és a leghosszabb fényhullám egyesüléséből jön létre.

Kapcsolat fény és sötétség között. A kereszténységben a vörösbor az Istennel való szent egyesülésünket szimbolizálja. Isteni szeretet, szolgálat és gyógyítás. Ez a szín a védelmezők védője, a gyógyítók gyógyítója.
Segít összpontosítani, hogy megtaláljuk az élet értelmét. A részletekre való odafigyelésre, pontosságra késztet minket; motivál a tanulmányok elkezdésére, alkotó feladatok vállalására.

Aki szereti ezt a színt, tele van életerővel, izgalommal, tettvággyal; képes az együttérző, áldozatos szerelemre. A boldogtalanság, búskomorság ellenszere.

Aki elutasítja ezt a színt, türelmetlen, egoista és túlzottan érzelmes a kötődés hiányából fakadóan.

NARANCSSÁRGA

A narancssárga szín a boldogságot, a szellemiséget erősíti, továbbá a művészi energiákat, az Isteni eredetet, valamint a feltétlen bizalmat képviseli és emiatt az intuíció színének is szokták nevezni.

Az érzelem, barátság és életöröm színe. A vidám, társaságot kedvelő emberek vonzódnak hozzá. A narancssárga szín szeretete az aktív, magabiztos emberre jellemző, akiben megvan a belátás, befogadás és elengedés képessége. A narancssárga szín kedvelői sokoldalúak, függetlenek, de könnyelművé, felelőtlené válhatnak.

Nem kedvelik ezt a színt a határozatlan, pesszimista, depressziós emberek, akikben bizonytalanság és kételyek uralkodnak, önbecsülésük, önértékelésük hiányt szenved.

Az energia, lelkesedés, hatékonyság és az egyensúlyra törekvés színe. A boldogságot, vidámságot, melegséget, lelkesedést, játékosságot, vágyakat is jelképezi, de agressziót, erőszakosságot, veszélyességet is hordoz a szimbolikája. Az ősz és a nyilas színe az asztrológiában. A vörösnél kevésbé agresszív szín, hisz a sárga játékossága oldja a piros erőteljes hatását. A buddhizmus és a hinduizmus színe is. Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.

Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.

OLAJZÖLD

Szimbolikus jelentése: élet a földön. Olajfaág: az új föld szimbóluma, az új kezdet ígérete. Asszonyi bölcsesség, feminin tudás, női vezetés. Tudatosság a szíven keresztül, a szív (zöld) és az értelem (sárga) egyensúlya.
Érzelmi jelentése: segít (a napfonat és a szív összekapcsolódásával) félelmeink elengedésében, a keserűség, a fájdalom feldolgozásában.

Az olajzöld szeretete segít saját utunk megtalálásában, szívóssá, kitartóvá tesz, vezetői képességre utal.

Az olajzöld elutasítása merevvé, hajlíthatatlanná, ironikussá, elégedetlenné, önzővé, gyávává tehet.

RÓZSASZÍN

Az optimizmus és a romantikus szerelem jelképe. Feltétel nélküli szeretet, női megérzés, gondoskodás; együttérzés, törődés önmagunkkal is. Egyensúly a szeretet nyújtásában és elfogadásában, melegséget visz az életbe. Nyugodt, tiszta lelkű, művészi beállítottságú emberek kedvelik ezt a színt.

A nőiség, az anyaság színe, mely kislányokra, fiatal nőkre vonatkozik; nőknél a bennük élő gyermekre, férfiaknál a tudat alatti nőiességre utal. Általában nők választják ezt a színt, amely gyengédséget, szelídséget, nőiességet sugároz. Kedvelői általában remek szülői adottságokkal rendelkeznek, imádják a gyerekeket. Ha ez a kedvenc színed, utalhat arra is, hogy érzékenyebb vagy az átlagnál, jobban igényled a törődést, mint mások, és néha döntésképtelen, határozatlan vagy.

A félelem ellenszere, megnyugtatást, gyengédséget ad, csillapítja a szeretet- és önbizalomhiányt, valamint az agresszivitást.

A rózsaszín elutasításával önbizalomhiány, túlzott ragaszkodás, agresszivitás léphet fel. A sok rózsaszín sebezhetővé, kiszolgáltatottá tesz.

SÁRGA

Ez a szín áll legközelebb a napfényhez, nap jellegű természete révén meleget, lelkesedést, életet adó erőt sugároz.

Művelt, értelmes, bölcs, nyílt, derűs, öntudatos, optimista emberek kedvelik ezt a színt, a pesszimista, életunt, búskomor, lehangolt emberek pedig elutasítják. Rajtuk az aggodalom, féltékenység, bizalmatlanság, félelem, gyávaság, zavarodottság, szorongás, keserűség, sírás válik úrrá.

A sárga színt előnyben részesítőkre jellemző a vidámság és a pozitív életszemlélet, valamint nem ritkán a racionális gondolkodás. Vidám, figyelemfelkeltő színek. Pozitív rezgéstartalommal bírnak, így jó hatással vannak viselőikre. Akinek a sárga a kedvenc színe, általában mozgékony, sportos, pörgős alkatú. Dinamikus személyiség, aki lelkesítőleg hat a környezetére.

A sok sárga az erősen fejlett intellektusra és becsvágyra utal. A személy kissé öntelt és feltartóztathatatlanul nyomul a jövőbe, miközben az újat, és a fejlődőt kutatja.

Az égi energiák és a szellemi erő megtestesítője. Erőteljes energiáját nem lehet figyelmen kívül hagyni, árnyalatai azonban épp úgy közvetíthetnek hideg, távolságtartó, mint meleg, bizalomerősítő energiákat.

Tipikusan a napfényt, vidámságot, optimizmust jelképezi, ehhez hasonlóan a fényességet, idealizmust, gazdagságot, földet, reményt, az új élet kezdetét, örömöt, jó kapcsolatokat is jelképez.

Negatív jelentései: öregedés, hanyatlás, hazugság, kapzsiság, gyengeség, mohóság. A nyarat jelképezi.

Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.

A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.

A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.

SZÜRKE

Öregkor, ősz haj, hamu, elmúlás, tisztelet, alázat. Semleges szín, az érzések hiányát fejezi ki. Eltűnő életenergia, élettelenné válás. Levertség, tehetetlenség, közöny, pesszimizmus.

A fehér (ártatlanság) és a fekete (gonoszság) között helyezkedik el. Eleganciát, alázatot, tiszteletet, stabilitást, kifinomultságot, bölcsességet, öregkort, pesszimizmust, unalmat, hanyatlást, elmúlást, piszkosságot, elvárosiasodást, egyensúlyt, semlegességet, gyászt, visszafogottságot, formalitást jelképez.

A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.

A keresztény szimbolikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.

A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.

TÜRKIZ

Szimbolikus jelentése: kapcsolattartás, tömegkommunikáció, művészetek és más kifejezési módok: tánc, zene, reklám, média, számítógép. Médiával, számítógéppel foglalkozók, műszaki találmányok iránt vonzódók, művészi hajlammal, jó nyelvérzékkel rendelkezők szívesen választják ezt a színt.

Érzelmi jelentése: érzékenység, megérzés, érzéseinkre való hagyatkozás, érzelmesség. Aki ezt a színt választja, azt mondja ki, amit érez és nem azt, ami helyénvaló lenne. Bizakodó típus, a világ jóságába vetett gyerekes hite megmaradt felnőttkorára is.

Aki elutasítja ezt a színt, képtelen alkalmazkodni, együtt haladni a korral.

VÖRÖS

Ősi bizalom és ősi életenergia, a földdel és az anyagi világgal való kapcsolat. A vörös, vagy piros tipikusan a szerelem, szenvedély, energia, színe. Az emberi testre erőteljes stimuláló hatása van, így mélyreható változásokat képes hozni. Azok, akik szeretik a vörös színt valamilyen kirobbanó energiával rendelkeznek; vitálisak, potensek, szenvedélyesek néha agresszívek, erőszakosak is lehetnek. Akinek a piros a kedvenc színe, általában erős, domináns egyéniség.

A vörös szín hiánya vagy el nem fogadása az önbecsülés hiányát, a visszahúzódó, passzív, életunt embert jelzi.

Olyan erőteljes energiákat sugároz illetőleg vált ki, mint az impulzív életerő, a magabiztosság, harciasság és az intenzív vágy.

Asszociációja főleg a heves szerelemhez, lobogó tűzhöz, forrósághoz kapcsolódik. A legerőteljesebb szín, indulatokat kelt, erős érzelmekre késztet. Nem véletlen, hogy a bikaviadalokon is piros színű kendőt használnak a bikák bevadítására.

Kutatások bizonyították, hogy ez a szín gyorsítja a szívverést és a testhőmérsékletet, sőt még az adrenalinszintet is megnöveli.

Negatív jelentése: anyagiasság, idegesség, harag, agresszió, erőszak, sérelmek és szenvedések. A lázas, harcias, pusztító szenvedély kifejezője. A túl sok vörös hatalmat, felsőbbrendűségi érzést is szimbolizálhat.

ZÖLD

A földön található szerves élet: fák, örökzöldek, az egész növényvilág színe. A szivárvány központja. Mint a kék és a sárga keveréke, egyesül benne a szellem és a lélek, a tudás és a hit, a nő és a férfi.

A harmóniára törekvő, érzékeny, együttérző, jószívű, önzetlen, megbízható, barátságos, természetszerető, nyílt emberek kedvelik ezt a színt, akikben felébred a gyógyító erő. Akik ezt a színt választják, gyakran segítő jellegű foglalkozást űznek. A zöld szín szeretete jó ítélőképességet, igazságérzetet, határozottságot, megegyezésre való hajlamot, nagylelkűséget tükröz. A sok zöld kiegyensúlyozott, elégedett, egészséges emberre utal, aki megteremtette a belső békéjét.

A zöld szín elutasítása döntésképtelenné, elégedetlenné, bizonytalanná, rosszhiszeművé, iriggyé, féltékennyé tehet. Aki nem szereti ezt a színt, örökös tér- és helyhiányban szenved, mindig más helyre vágyik, mint ahol éppen van.

A zöld a dúsan burjánzó élet és egészség színe.

Mivel alapvetően harmonikus energiákat közvetít, az egyensúly és a lelki nyugalom színe.

A zöld szín a növekedés, a termékenység és a bőség színe is, energiája segíti a regenerálódást, a szellemi és lelki gyógyulást.

Kutatások bizonyítják, hogy a zöld jó hatással van a szemünkre és a lelkiállapotunkra egyaránt. Megnyugtatja és egyben felfrissíti az elmét, gyakran használják ezért pl. iskolákban és kórházakban.