ÁSZF

A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Make Magic webáruház használatának feltételeit az alábbiak szerint: A vásárlás kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródnak, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.makemagic.hu

1. Üzemeltetői adatok:

· Kozári Zsuzsanna egyéni vállalkozó

· Székhelye / levelezési címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 235. 5/17.

· Telefon: +36-30-391-0118

· E-mail cím: makemagicshop@gmail.com

· Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 53988069

· Adószám: 69997183-1-43

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett https://makemagic.hu internetes áruházban található valamennyi termék (a továbbiakban: Termék). A weboldalon a mindenkori készletünknek megfelelő termékeket tüntetjük fel. Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

3.Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetők meg, a Magyar Posta Zrt. által meghatározott mindenkori levélfeladási árak alapján, ajánlott, elsőbbségi levél vagy csomagként, vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a postai feladás díját, ez a kosárban történő véglegesítés során adódik hozzá. Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt. A Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon, vagy e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a weboldalon értékesített termékek egyedi, kézzel készített termékek. Az eladásra kínált termékek nem minden esetben egyeznek a valódi megjelenéssel, mert az függ a fénykép és színek tekintetében a használt webböngésző és monitor beállításától. Amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt a webshopban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során az Ön részére megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje meg a részünkre. A kismértékű eltérések nem jelentik a Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet. A Szolgáltató a termékek értékesítésére vonatkozó ajánlatához addig van kötve, amíg egy adott termék fellelhető a webshopban, a weboldalon elérhető. A termékek fotóit a vonatkozó megrendelések kézhezvételét követően levesszük a honlapról. A honlapon meg nem található termékre megrendelést nem lehet leadni.

4. A rendelés menete

A megrendeléshez nem kötelező az oldalon regisztrálni, de fontos, hogy a vásárlás során pontos számlázási és szállítási adatokat adjon meg a vásárló.

A terméket a vásárlás során a kosárba kell helyezni, megjelölni a darabszámot, és bizonyos termékeknél (főleg karkötőknél) a méretet is ki kell választani. A Kosárba helyezés után az oldal átirányít a vásárlási felületre, ahol fel kell tüntetni a kért adatokat, ki kell választani a szállítási és fizetési módot. A vásárlás végén visszaigazoló e-mailt küldünk a vásárlásról, ebben megtalálható 

5. A megrendelések feldolgozása

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül e-mailben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentes az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a szolgáltató e-mailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről, azaz a termékek postára adásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesítjük. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a kifizetéstől számítva a raktáron lévő termékek esetében 5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a teljesíthetőségtől függően 1-2 hét.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, a szállítási költséget nem tartalmazzák.

A vételár kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokon van lehetőség:

Az összeget Forintban tudja átutalni. A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A termék díja magában foglalja a csomagolást. A szállítási díj Magyarországon belül a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos szállítási díjszabásához igazodik. A szolgáltató Magyarország területén belül ajánlott, elsőbbségi küldeményként adja postára a megrendelt termékeket. Az Európából megrendelt termék(ek)et szintén a Magyar Posta Zrt.-vel küldjük el. A szolgáltató a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

Mindezek alapján a jelen ÁSZF hatálybalépésének napján a szállítási díjak a következők: az alábbi szállítási költségek érvényesek, ajánlott, elsőbbségi levélküldeményként:

0,00 kg-tól 0,05 kg-ig: 685 Ft

0,06 kg-tól 0,50 kg-ig: 1055 Ft

0,51 kg-tól 2 kg-ig: 2135 Ft

7. Szállítási határidő

A megrendelést követően, ha banki átutalással történik a fizetés, akkor a megrendelt termék(ek) árának a szolgáltató részére történő jóváírását követő 3-5 munkanapon belül adjuk postára. A megrendelt termékeket a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban (organza vagy celofán tasakban, a tasakot pedig légpárnás borítékba téve) adjuk postára.

8. Postai szállítással kapcsolatos információk

A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül - vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül - a kárt azonnal jeleznie kell.

9. Elállás joga

10. Szavatosság

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint. Szavatosság amennyiben a webshopban megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy a szolgáltató köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni. A Szolgáltató csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 1 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a szolgáltató az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 1 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Szolgáltató csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján - https://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag). A Termékek ásvány gyöngyökből készülnek, hibás termék kijavítása céljából kérjük, hogy küldjék meg részünkre a hibás terméket (a termék összes darabját), illetve a vásárlásra vonatkozóan kiállított számla másolatát is. Amennyiben a dokumentumot a vevő nem tudja bemutatni, és a kijavításra visszaküldött termékről egyébként nem egyértelmű, hogy az a szolgáltató által készített termék, úgy a szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt teljesíteni. Amennyiben a termék vásárlásától számítva 1 hónap eltelt, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő ezt nem tudja bizonyítani, úgy a szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt érvényesíteni. Amennyiben a termék meghibásodásával együtt a termék bármely elvész, úgy a vásárlástól számított 1 hónapon belül a szolgáltató vállalja, hogy kicseréli a terméket annak ellenére, hogy a termék egy része hiányzik. Szolgáltató nem köteles a kicserélésre, amennyiben visszaküldött szerelék állapota alapján egyértelműen igazolható, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt lett hibás (például a szerelék jelentősen össze van nyomódva, amelyből arra lehet következtetni, hogy erősítés érte). Amennyiben viszont ugyanezen meghibásodás a termék vásárlását követő 1 hónapon túl jelentkezik, úgy a szolgáltató csak akkor köteles a terméket kicserélni, ha a vevő a termék egy részének hiányában is igazolni tudja, hogy a termék már a vásárláskor is hibás volt. Amennyiben a megküldött termékre vonatkozóan a szolgáltató nem tartozik szavatossággal a fent leírtak alapján, úgy erről a vevőt tájékoztatja és a terméket a vevő költségére postázza vissza a vevőnek. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit is) a szolgáltatót terhelik.

11. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

12. Adatkezelés

A webáruház üzemeltetője, a vásárlási folyamat során megadott személyes ügyféladatokat a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva, bizalmasan kezeli, és azt harmadik fél részére, csak az Ügyfél kifejezett felhatalmazása esetén adja ki. Ez alól kivétel, a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik fél bevonása (pl. futárszolgálat). Felek a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseit tartják irányadónak.

Az üzemeltető a felhasználók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése céljából kéri be, és tárolja. Egyéb módon azokról nyilvántartást nem vezet.

A felhasználó hozzájárul, hogy adatait az üzemeltető a fent megjelölt cél érdekében kezelje, tárolja.

A webáruház tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

A felhasználó a rendelési folyamat során köteles valós adatokat megadni. Ennek célja, hogy az esetlegesen előforduló logisztikai, szállítási problémák esetén az üzemeltető, webáruház tulajdonos egyeztetés céljából fel tudja venni a kapcsolatot az ügyféllel. Hibás, nem valós vagy hiányzó adatok esetén az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a rendelést törölje.

A felhasználók a honlapon megadott saját adataikat bármikor megtekinthetik, módosíthatják, vagy kérhetik annak törlését.

A megadott személyes adatokat kizárólag a rendelések teljesítése céljából tároljuk, és a vásárlók kérésére azokat azonnal töröljük.

A webáruház nem tárol adatokat a fizetéshez használt bankkártyáról. Az adatok törlését a vásárló bármikor kérheti a makemagicshop@gmail.com e-mail címen, aminek 3 munkanapon belül eleget teszünk minden esetben és a sikeres törlésről a vásárlót e-mailben értesítjük.

13. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen üzletszabályzatban nem említett kérdésekben a következő jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

- 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Mellékletek:

1. Adatvédelmi szabályzat;

2. Elállási nyilatkozat minta