ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:*...............................................................................................................................................................................................................

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:**

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ***
...............................................................................................................

A fogyasztó(k) neve: 
...............................................................................................................

A fogyasztó(k) címe: 
...............................................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Kelt: .........................................................................................................* Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

** Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

*** A megfelelő jelölendő